Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  
 
  54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
  55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
  56 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET HUHTI - TOUKOKUULTA 2013
  57 KALAJOKILAAKSON HANKINTARENKAASTA EROAMINEN KOSKIEN SIIVOUSAINEIDEN, VÄLINEIDEN JA PAPERIEN YHTEISHANKINTAA
  58 TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN
  59 PIIPSJÄRVEN KOULUN KVR-URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN
  60 TOIMITILOJEN VUOKRIEN MÄÄRITTÄMINEN VUODELLE 2013
  61 TERVEYSKESKUKSEN HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUN ARKKITEHTIPALVELUN HANKINTA
  62 1. OULAKSEN KAUPUNGIINOSAN KORTTELIA 24 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS
  63 KAHDEN LAITOSHUOLTAJAN TÄYTTÖLUPA-ANOMUS SIIVOUSPALVELUIHIN
  64 VIEMÄRILIIKELAITOKSEN MAKSUTAKSOJEN PÄIVITTÄMINEN
  65 TEKNINEN KESKUKSEN TAKSOJEN HYVÄKSYMINEN
  66 YLEISTEN ALUEIDEN JA ENTISTEN TIEALUEIDEN MYYNTI- JA OSTOHINTOJEN PÄÄTTÄMINEN
  67 TIE- JA KATUVALOJEN OMISTUSJAKONEUVOTTELUJEN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN OULAISTEN KAUPUNGIN JA POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN KANSSA
  68 AJANKOHTAISTA JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖMAAT
  69 KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUJEN HYVÄKSYMINEN
  70 KARTTA-AINEISTO LUOVUTTAMISSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN OULAISTEN KAUPUNGIN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN KESKEN
  71 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Pihlajaharju Heikki puheenjohtaja
  Niskanen Marko varapuheenjohtaja
  Kittilä Jaakko jäsen
  Koivusaari Markku jäsen
  Mäyrä Salme jäsen
  Portti Merja jäsen
  Takalo-Eskola Virpi jäsen
  Ylikulju Arto jäsen
  Portti Hannu varajäsen
  Saastamoinen Kauko varajäsen
  Ketonen Markku tekninen johtaja
  Nurkkala Eino kaup.hall.edustaja