DynastyDynasty - Kokousasiathttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/TELIMET.HTMKaupunginhallitus 18.01.2021 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212954-4.HTMKaupunginhallitus 18.01.2021 / OULAISTEN KAUPUNGIN TOIMENPITEET KORONAEPIDEMIAN LEVIÄMISVAIHEESEENOULAISTEN KAUPUNGIN TOIMENPITEET KORONAEPIDEMIAN LEVIÄMISVAIHEESEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212954-3.HTMKaupunginhallitus 18.01.2021 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212954-2.HTMKaupunginhallitus 18.01.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212954-1.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / VUODEN 2021 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEETVUODEN 2021 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEEThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-10.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / HYVÄKSYJÄT VUONNA 2021 (KÄYTTÖTALOUS JA RAHOITUS)HYVÄKSYJÄT VUONNA 2021 (KÄYTTÖTALOUS JA RAHOITUS)http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-12.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / HYVÄKSYJÄT VUONNA 2021 (TASETILIT)HYVÄKSYJÄT VUONNA 2021 (TASETILIT)http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-11.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / ALUEKEHITYS R.Y. 86/63 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINENALUEKEHITYS R.Y. 86/63 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-14.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / MÄÄRÄRAHAMUUTOS HARRASTAMISEN OULAISTEN MALLI -HANKKEESEENMÄÄRÄRAHAMUUTOS HARRASTAMISEN OULAISTEN MALLI -HANKKEESEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-13.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / OULAISTEN AMIRAALI OY:N ASUKASVALINTOJEN VALVONTAOULAISTEN AMIRAALI OY:N ASUKASVALINTOJEN VALVONTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-20.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / VALTUUSTOALOITE LIIKUNTA-AKATEMIAN PERUSTAMISESTA OULAISIINVALTUUSTOALOITE LIIKUNTA-AKATEMIAN PERUSTAMISESTA OULAISIINhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-18.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEN 16.12.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEN 16.12.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-19.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / KUNTA-AKKUNA -HANKKEESEEN YHTEYSHENKILÖN NIMEÄMINENKUNTA-AKKUNA -HANKKEESEEN YHTEYSHENKILÖN NIMEÄMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-16.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMIELINEHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMIELINhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-15.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / LAUSUNTO YLIVIESKAN KAUPUNGIN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN 2030 MUUTOSEHDOTUKSESTA TAANILAN ALUEELLALAUSUNTO YLIVIESKAN KAUPUNGIN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN 2030 MUUTOSEHDOTUKSESTA TAANILAN ALUEELLAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-8.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / LAUSUNTO PUUTIONSAAREN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN AINEISTOSTALAUSUNTO PUUTIONSAAREN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN AINEISTOSTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-7.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-24.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / TIEDOKSISAATETTAVAT PÖYTÄKIRJATTIEDOKSISAATETTAVAT PÖYTÄKIRJAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-23.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / OSALLISTUMINEN KOULUKIUSAAMISTA KOSKEVAAN HAASTEESEENOSALLISTUMINEN KOULUKIUSAAMISTA KOSKEVAAN HAASTEESEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-17.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / OULAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN HYVÄKSYMINENOULAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN HYVÄKSYMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-4.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI AJONEUVO- JA LIIKENNEPALVELUHANKINTOJEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSISTALAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI AJONEUVO- JA LIIKENNEPALVELUHANKINTOJEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSISTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-9.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAKIRJATTIEDOKSISAATETTAVAT ASIAKIRJAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-22.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / KARAHKAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVAN HYVÄKSYMINENKARAHKAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVAN HYVÄKSYMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-3.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-2.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-1.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / JÄÄKIEKKOJOUKKUE COBRAT U15:N JA OULAISTEN HUIMA RY:N ESITYKSET KORONARAJOITTEIDEN PURKAMISESTAJÄÄKIEKKOJOUKKUE COBRAT U15:N JA OULAISTEN HUIMA RY:N ESITYKSET KORONARAJOITTEIDEN PURKAMISESTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-21.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / SSA GROUPIN TONTIN-/SUUNNITTELUVARAUSHAKEMUKSEN PERUMINEN TONTILLE 563-402-14-63SSA GROUPIN TONTIN-/SUUNNITTELUVARAUSHAKEMUKSEN PERUMINEN TONTILLE 563-402-14-63http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-6.HTMKaupunginhallitus 11.01.2021 / MÄÄRÄALAN KIINTEISTÖSTÄ 563-402-2-483 OSTAMINEN LAKELUX OY:LTÄMÄÄRÄALAN KIINTEISTÖSTÄ 563-402-2-483 OSTAMINEN LAKELUX OY:LTÄhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212944-5.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 22.12.2020 / MÄÄRÄRAHAMUUTOSMÄÄRÄRAHAMUUTOShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202950-6.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 22.12.2020 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINENKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202950-7.HTM