DynastyDynasty - Kokousasiathttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/TELIMET.HTMKaupunginvaltuusto 20.10.2021 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213024-13.HTMKaupunginvaltuusto 20.10.2021 / KOULUKIUSAAMISTA KOSKEVA HAASTEKOULUKIUSAAMISTA KOSKEVA HAASTEhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213024-12.HTMKaupunginvaltuusto 20.10.2021 / KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALITSEMINENKUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALITSEMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213024-11.HTMKaupunginvaltuusto 20.10.2021 / ASUNTO-OSUUSKUNTA OULAISTEN SENIORIYKKÖSEN PERUSTAMISASIAKIRJOJEN MUUTTAMINENASUNTO-OSUUSKUNTA OULAISTEN SENIORIYKKÖSEN PERUSTAMISASIAKIRJOJEN MUUTTAMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213024-10.HTMKaupunginvaltuusto 20.10.2021 / POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENPOHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213024-9.HTMKaupunginvaltuusto 20.10.2021 / HALLINTOKUNTIEN LAUSUNNOT VUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUKSESTAHALLINTOKUNTIEN LAUSUNNOT VUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUKSESTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213024-8.HTMKaupunginvaltuusto 20.10.2021 / LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN VUODEN 2021 PERUSTURVAN TALOUSARVIOONLISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN VUODEN 2021 PERUSTURVAN TALOUSARVIOONhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213024-7.HTMKaupunginvaltuusto 20.10.2021 / LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS SIVISTYSTOIMEN HANKKEISIINLISÄMÄÄRÄRAHAESITYS SIVISTYSTOIMEN HANKKEISIINhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213024-6.HTMKaupunginvaltuusto 20.10.2021 / TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2021TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2021http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213024-5.HTMKaupunginvaltuusto 20.10.2021 / OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN OULAISTEN AMIRAALI OY:LLE KUNTARAHOITUS OYJ:N MYÖNTÄMÄLLE LAINALLEOMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN OULAISTEN AMIRAALI OY:LLE KUNTARAHOITUS OYJ:N MYÖNTÄMÄLLE LAINALLEhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213024-4.HTMKaupunginvaltuusto 20.10.2021 / TILINTARKASTUSSOPIMUKSEN OPTIOVUOSIEN KÄYTTÖ TILINTARKASTUSSOPIMUKSEN OPTIOVUOSIEN KÄYTTÖ http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213024-3.HTMKaupunginvaltuusto 20.10.2021 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213024-2.HTMKaupunginvaltuusto 20.10.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213024-1.HTMTekninen lautakunta 18.10.2021 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213021-9.HTMTekninen lautakunta 18.10.2021 / AJANKOHTAISTA JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖMAATAJANKOHTAISTA JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖMAAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213021-8.HTMTekninen lautakunta 18.10.2021 / 13. PYYKÖLÄ KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS13. PYYKÖLÄ KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213021-7.HTMTekninen lautakunta 18.10.2021 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213021-2.HTMTekninen lautakunta 18.10.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213021-1.HTMTekninen lautakunta 18.10.2021 / VIEMÄRILIIKELAITOKSEN VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2025 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2026VIEMÄRILIIKELAITOKSEN VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2025 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2026http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213021-3.HTMTekninen lautakunta 18.10.2021 / TALOUSARVIO 2022, SUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2025 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2022 - 2026TALOUSARVIO 2022, SUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2025 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2022 - 2026http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213021-6.HTMTekninen lautakunta 18.10.2021 / VÄINÖLÄNRANNAN KEHITTÄMISEN RAKENNUSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINENVÄINÖLÄNRANNAN KEHITTÄMISEN RAKENNUSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213021-5.HTMTekninen lautakunta 18.10.2021 / TALOUSARVIOON VUODELLE 2022 VARATTAVA MÄÄRÄRAHA NUHAOJAN METSÄTIEN KUNNOSTAMISEENTALOUSARVIOON VUODELLE 2022 VARATTAVA MÄÄRÄRAHA NUHAOJAN METSÄTIEN KUNNOSTAMISEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213021-4.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 13.10.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213041-1.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 13.10.2021 / JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTON OPPILASPAIKKOJEN LISÄYSJOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTON OPPILASPAIKKOJEN LISÄYShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213041-9.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 13.10.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SYYSKUULTA 2021VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SYYSKUULTA 2021http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213041-8.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 13.10.2021 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINENKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213041-10.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 13.10.2021 / SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2022SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2022http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213041-5.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 13.10.2021 / INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2026INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2026http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213041-6.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 13.10.2021 / LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS SIVISTYSTOIMEN HANKKEISIINLISÄMÄÄRÄRAHAESITYS SIVISTYSTOIMEN HANKKEISIINhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213041-4.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 13.10.2021 / JAUHINKANKAAN KOULUN KOULUNJOHTAJA JAUHINKANKAAN KOULUN KOULUNJOHTAJA http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20213041-3.HTM