DynastyDynasty - Kokousasiathttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/TELIMET.HTMKaupunginvaltuusto 03.06.2020 / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITTÄMINENKESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITTÄMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202859-9.HTMKaupunginvaltuusto 03.06.2020 / KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEKSI OULUN ETELÄISEN ALUEELLAKUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEKSI OULUN ETELÄISEN ALUEELLAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202859-11.HTMKaupunginvaltuusto 03.06.2020 / KAAVOITUSKATSAUS 2019 - 2020 KAAVOITUSKATSAUS 2019 - 2020 http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202859-10.HTMKaupunginvaltuusto 03.06.2020 / VASTAAVAN HOITAJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN OSASTONHOITAJAKSIVASTAAVAN HOITAJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN OSASTONHOITAJAKSIhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202859-12.HTMKaupunginvaltuusto 03.06.2020 / SALME MÄYRÄN ERO TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTASALME MÄYRÄN ERO TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202859-14.HTMKaupunginvaltuusto 03.06.2020 / ANNE-MARIA SIRVIÖN ERO PERUSTURVALAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTAANNE-MARIA SIRVIÖN ERO PERUSTURVALAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202859-13.HTMKaupunginvaltuusto 03.06.2020 / OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN OULAISTEN AMIRAALI OY:LLE KUNTARAHOITUS OYJ:N MYÖNTÄMÄLLE LAINALLEOMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN OULAISTEN AMIRAALI OY:LLE KUNTARAHOITUS OYJ:N MYÖNTÄMÄLLE LAINALLEhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202859-8.HTMKaupunginvaltuusto 03.06.2020 / VUODELLE 2020 VAHVISTETTU VALTIONOSUUS VUODELLE 2020 VAHVISTETTU VALTIONOSUUS http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202859-5.HTMKaupunginvaltuusto 03.06.2020 / VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINENVUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202859-4.HTMKaupunginvaltuusto 03.06.2020 / VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUSVUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202859-3.HTMKaupunginvaltuusto 03.06.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202859-2.HTMKaupunginvaltuusto 03.06.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202859-1.HTMKaupunginvaltuusto 03.06.2020 / TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.4.2020TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.4.2020http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202859-7.HTMKaupunginvaltuusto 03.06.2020 / LISÄMÄÄRÄRAHA TYÖLLISYYSKOORDINAATTORIN PALKKAAMISEENLISÄMÄÄRÄRAHA TYÖLLISYYSKOORDINAATTORIN PALKKAAMISEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202859-6.HTMKaupunginvaltuusto 03.06.2020 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202859-15.HTMKaupunginhallitus 01.06.2020 / JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN LOMAUTUKSETJOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN LOMAUTUKSEThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202878-7.HTMKaupunginhallitus 01.06.2020 / OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN OPETUSHENKILÖSTÖN JA VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJIEN LOMAUTUSTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN OPETUSHENKILÖSTÖN JA VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJIEN LOMAUTUSTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202878-8.HTMKaupunginhallitus 01.06.2020 / VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINENVUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202878-3.HTMKaupunginhallitus 01.06.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202878-2.HTMKaupunginhallitus 01.06.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202878-1.HTMKaupunginhallitus 01.06.2020 / TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.4.2020TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.4.2020http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202878-4.HTMKaupunginhallitus 01.06.2020 / LISÄMÄÄRÄRAHA TYÖLLISYYSKOORDINAATTORIN PALKKAAMISEENLISÄMÄÄRÄRAHA TYÖLLISYYSKOORDINAATTORIN PALKKAAMISEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202878-5.HTMKaupunginhallitus 01.06.2020 / KORONAEPIDEMIAN VAIKUTUKSET OULAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAAN JA HENKILÖSTÖÖNKORONAEPIDEMIAN VAIKUTUKSET OULAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAAN JA HENKILÖSTÖÖNhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202878-6.HTMKaupunginhallitus 01.06.2020 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202878-15.HTMKaupunginhallitus 01.06.2020 / TIEDOKSISAATETTAVAT PÖYTÄKIRJATTIEDOKSISAATETTAVAT PÖYTÄKIRJAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202878-14.HTMKaupunginhallitus 01.06.2020 / TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAKIRJATTIEDOKSISAATETTAVAT ASIAKIRJAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202878-13.HTMKaupunginhallitus 01.06.2020 / OULAISTEN AMIRAALI OY:N ASUKASVALINTOJEN VALVONTAOULAISTEN AMIRAALI OY:N ASUKASVALINTOJEN VALVONTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202878-12.HTMKaupunginhallitus 01.06.2020 / SÄÄNTÖMUUTOS TAUKOKANGAS -SÄÄTIÖN SÄÄNTÖIHINSÄÄNTÖMUUTOS TAUKOKANGAS -SÄÄTIÖN SÄÄNTÖIHINhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202878-11.HTMKaupunginhallitus 01.06.2020 / KAUPUNGIN OMISTAMIEN TOIMI- JA LIIKETILOJEN VUOKRIEN HYVÄKSYMINENKAUPUNGIN OMISTAMIEN TOIMI- JA LIIKETILOJEN VUOKRIEN HYVÄKSYMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202878-10.HTMKaupunginhallitus 01.06.2020 / LUPA MAANMITTAUSINSINÖÖRIN VIRAN TÄYTTÄMISEENLUPA MAANMITTAUSINSINÖÖRIN VIRAN TÄYTTÄMISEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202878-9.HTM