DynastyDynasty - Kokousasiathttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/TELIMET.HTMKaupunginvaltuusto 12.12.2018 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182731-8.HTMKaupunginvaltuusto 12.12.2018 / PAULUS VETELÄISEN ERO KERTTU SAALASTI SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTAPAULUS VETELÄISEN ERO KERTTU SAALASTI SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182731-7.HTMKaupunginvaltuusto 12.12.2018 / VARHAISKASVATUSLAIN MUKAISET NIMIKEMUUTOKSET VARHAISKASVATUSLAIN MUKAISET NIMIKEMUUTOKSET http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182731-6.HTMKaupunginvaltuusto 12.12.2018 / KPMG JULKISHALLINNON PALVELUT OY:N VASTUUNALAINEN TILINTARKASTAJA TIEDOKSIKPMG JULKISHALLINNON PALVELUT OY:N VASTUUNALAINEN TILINTARKASTAJA TIEDOKSIhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182731-5.HTMKaupunginvaltuusto 12.12.2018 / LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN VUODEN 2018 PERUSTURVAN TALOUSARVIOONLISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN VUODEN 2018 PERUSTURVAN TALOUSARVIOONhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182731-4.HTMKaupunginvaltuusto 12.12.2018 / VUODEN 2019 TALOUSARVION, TALOUSSUUNNITELMAN 2019-2022 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMAN 2019-2023 HYVÄKSYMINENVUODEN 2019 TALOUSARVION, TALOUSSUUNNITELMAN 2019-2022 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMAN 2019-2023 HYVÄKSYMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182731-3.HTMKaupunginvaltuusto 12.12.2018 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182731-2.HTMKaupunginvaltuusto 12.12.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182731-1.HTMKaupunginhallitus 10.12.2018 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182737-4.HTMKaupunginhallitus 10.12.2018 / VUODEN 2019 TALOUSARVION, TALOUSSUUNNITELMAN 2019-2022 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMAN 2019-2023 HYVÄKSYMINENVUODEN 2019 TALOUSARVION, TALOUSSUUNNITELMAN 2019-2022 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMAN 2019-2023 HYVÄKSYMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182737-3.HTMKaupunginhallitus 10.12.2018 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182737-2.HTMKaupunginhallitus 10.12.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182737-1.HTMKaupunginhallitus 03.12.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182722-1.HTMKaupunginhallitus 03.12.2018 / VUODEN 2019 TALOUSARVION, TALOUSSUUNNITELMAN 2019-2022 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMAN 2019-2023 HYVÄKSYMINENVUODEN 2019 TALOUSARVION, TALOUSSUUNNITELMAN 2019-2022 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMAN 2019-2023 HYVÄKSYMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182722-3.HTMKaupunginhallitus 03.12.2018 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182722-2.HTMKaupunginhallitus 03.12.2018 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182722-8.HTMKaupunginhallitus 03.12.2018 / PEILI-PROJEKTIIN OSALLISTUMINEN PEILI-PROJEKTIIN OSALLISTUMINEN http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182722-4.HTMKaupunginhallitus 03.12.2018 / KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUKSEN 26.11.2018 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA JULKAISEMINENKAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUKSEN 26.11.2018 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA JULKAISEMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182722-7.HTMKaupunginhallitus 03.12.2018 / KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN VALITSEMINEN ELINVOIMALAUTAKUNTAANKAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN VALITSEMINEN ELINVOIMALAUTAKUNTAANhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182722-6.HTMKaupunginhallitus 03.12.2018 / PAULUS VETELÄISEN ERO KERTTU SAALASTI SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTAPAULUS VETELÄISEN ERO KERTTU SAALASTI SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182722-5.HTMElinvoimalautakunta 03.12.2018 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN , OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN , OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182736-5.HTMElinvoimalautakunta 03.12.2018 / MAASEUTUTOIMEN TIEDOKSISAATETTAVAT ASIATMAASEUTUTOIMEN TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182736-4.HTMElinvoimalautakunta 03.12.2018 / YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET 2018YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET 2018http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182736-3.HTMElinvoimalautakunta 03.12.2018 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182736-2.HTMElinvoimalautakunta 03.12.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182736-1.HTMValvonta- ja lupalautakunta 27.11.2018 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182733-10.HTMValvonta- ja lupalautakunta 27.11.2018 / HALLINTOPAKKOPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLLE ERITTÄIN VAARALLISEN RAKENNUKSEN JOHDOSTAHALLINTOPAKKOPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLLE ERITTÄIN VAARALLISEN RAKENNUKSEN JOHDOSTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182733-3.HTMValvonta- ja lupalautakunta 27.11.2018 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182733-2.HTMValvonta- ja lupalautakunta 27.11.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182733-1.HTMValvonta- ja lupalautakunta 27.11.2018 / KEHOTUS JA KUULEMINEN, OULAISTEN JÄTEHUOLTO OY, ALUEEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMINEN KEHOTUS JA KUULEMINEN, OULAISTEN JÄTEHUOLTO OY, ALUEEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMINEN http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182733-6.HTM