DynastyDynasty - Kokousasiathttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/TELIMET.HTMKaupunginhallitus 20.11.2017 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171637-18.HTMKaupunginhallitus 20.11.2017 / TIEDOKSISAATETTAVAT PÖYTÄKIRJATTIEDOKSISAATETTAVAT PÖYTÄKIRJAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171637-17.HTMKaupunginhallitus 20.11.2017 / LUPA JÄTEVEDENPUHDISTAMON LAITOSMIEHEN TOIMEN TÄYTTÄMISEENLUPA JÄTEVEDENPUHDISTAMON LAITOSMIEHEN TOIMEN TÄYTTÄMISEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171637-12.HTMKaupunginhallitus 20.11.2017 / KIRVESMIEHEN TOIMEN TEHTÄVÄNIMIKKEEN MUUTOS JA LUPA TOIMEN TÄYTTÄMISEENKIRVESMIEHEN TOIMEN TEHTÄVÄNIMIKKEEN MUUTOS JA LUPA TOIMEN TÄYTTÄMISEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171637-13.HTMKaupunginhallitus 20.11.2017 / VT. KAUPUNGINJOHTAJAN PALKAN VAHVISTAMINENVT. KAUPUNGINJOHTAJAN PALKAN VAHVISTAMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171637-15.HTMKaupunginhallitus 20.11.2017 / JUHO OKSAN KOULUN ESIKOIDEN-RYHMÄN TYÖNTEKIJÖIDEN AMMATTINIMIKKEEN MUUTTAMINENJUHO OKSAN KOULUN ESIKOIDEN-RYHMÄN TYÖNTEKIJÖIDEN AMMATTINIMIKKEEN MUUTTAMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171637-14.HTMKaupunginhallitus 20.11.2017 / SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALISUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALIhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171637-4.HTMKaupunginhallitus 20.11.2017 / VUODEN 2018 TALOUSARVION KÄSITTELYVUODEN 2018 TALOUSARVION KÄSITTELYhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171637-3.HTMKaupunginhallitus 20.11.2017 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171637-2.HTMKaupunginhallitus 20.11.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171637-1.HTMKaupunginhallitus 20.11.2017 / LAUSUNTO HAAPAVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMISESTALAUSUNTO HAAPAVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMISESTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171637-5.HTMKaupunginhallitus 20.11.2017 / LUPA JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMISEENLUPA JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMISEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171637-7.HTMKaupunginhallitus 20.11.2017 / VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMINEN VUONNA 2018VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMINEN VUONNA 2018http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171637-6.HTMKaupunginhallitus 20.11.2017 / LUPA OSA-AIKAISEN TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN TÄYTTÄMISEENLUPA OSA-AIKAISEN TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN TÄYTTÄMISEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171637-9.HTMKaupunginhallitus 20.11.2017 / LUPA SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMISEENLUPA SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMISEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171637-8.HTMKaupunginhallitus 20.11.2017 / LUPA AVOIMEKSI TULEVAN TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN TÄYTTÄMISEENLUPA AVOIMEKSI TULEVAN TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN TÄYTTÄMISEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171637-10.HTMKaupunginhallitus 20.11.2017 / LUPA KIINTEISTÖNHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEENLUPA KIINTEISTÖNHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171637-11.HTMKaupunginhallitus 20.11.2017 / TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAKIRJATTIEDOKSISAATETTAVAT ASIAKIRJAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171637-16.HTMKaupunginvaltuusto 15.11.2017 / VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTTAMINEN ORGANISAATIORAKENNETTA VASTAAVAKSIVUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTTAMINEN ORGANISAATIORAKENNETTA VASTAAVAKSIhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171632-5.HTMKaupunginvaltuusto 15.11.2017 / MÄÄRÄRAHAN MUUTOSESITYKSET VUODEN 2017 TALOUSARVIOONMÄÄRÄRAHAN MUUTOSESITYKSET VUODEN 2017 TALOUSARVIOONhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171632-6.HTMKaupunginvaltuusto 15.11.2017 / KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2018KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2018http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171632-4.HTMKaupunginvaltuusto 15.11.2017 / TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2018TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2018http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171632-3.HTMKaupunginvaltuusto 15.11.2017 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171632-2.HTMKaupunginvaltuusto 15.11.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171632-1.HTMKaupunginvaltuusto 15.11.2017 / KOTIHOIDON JOHTAJAN VIRAN NIMIKEMUUTOS JA RANTAKARTANON JOHTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINENKOTIHOIDON JOHTAJAN VIRAN NIMIKEMUUTOS JA RANTAKARTANON JOHTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171632-9.HTMKaupunginvaltuusto 15.11.2017 / NUORISOTOIMEN JOHTAJAN VIRAN NIMIKEMUUTOSNUORISOTOIMEN JOHTAJAN VIRAN NIMIKEMUUTOShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171632-8.HTMKaupunginvaltuusto 15.11.2017 / OULAISTEN KAUPUNGIN JA KIINTEISTÖ OY RAUTATIENKATU 3:N VÄLINEN KAAVOITUSSOPIMUS JA KAAVOITUSPÄÄTÖS TIEDOKSIOULAISTEN KAUPUNGIN JA KIINTEISTÖ OY RAUTATIENKATU 3:N VÄLINEN KAAVOITUSSOPIMUS JA KAAVOITUSPÄÄTÖS TIEDOKSIhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171632-7.HTMKaupunginvaltuusto 15.11.2017 / KAUPUNGINJOHTAJAN VAALIKAUPUNGINJOHTAJAN VAALIhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171632-10.HTMKaupunginvaltuusto 15.11.2017 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171632-11.HTMPerusturvalautakunta 14.11.2017 / PERUSTURVAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2017PERUSTURVAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2017http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20171635-4.HTM