DynastyDynasty - Kokousasiathttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/TELIMET.HTMKaupunginhallitus 24.02.2020 / EDUSTAJAN NIMEÄMINEN OULU2026-VALTUUSKUNTAAN KAUDELLE 2020-2021EDUSTAJAN NIMEÄMINEN OULU2026-VALTUUSKUNTAAN KAUDELLE 2020-2021http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202844-8.HTMKaupunginhallitus 24.02.2020 / HYVINVOINNIN KUNTAKORTTIHYVINVOINNIN KUNTAKORTTIhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202844-7.HTMKaupunginhallitus 24.02.2020 / SISÄISEN VALVONNAN RAPORTIT VUODELTA 2019SISÄISEN VALVONNAN RAPORTIT VUODELTA 2019http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202844-6.HTMKaupunginhallitus 24.02.2020 / UUDET HANKE-ESITYKSETUUDET HANKE-ESITYKSEThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202844-5.HTMKaupunginhallitus 24.02.2020 / KUNTALIITON KUNTALAIS- JA PÄÄTTÄJÄTUTKIMUKSIIN 2020 OSALLISTUMINENKUNTALIITON KUNTALAIS- JA PÄÄTTÄJÄTUTKIMUKSIIN 2020 OSALLISTUMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202844-4.HTMKaupunginhallitus 24.02.2020 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202844-14.HTMKaupunginhallitus 24.02.2020 / TIEDOKSISAATETTAVAT PÖYTÄKIRJATTIEDOKSISAATETTAVAT PÖYTÄKIRJAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202844-13.HTMKaupunginhallitus 24.02.2020 / TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAKIRJATTIEDOKSISAATETTAVAT ASIAKIRJAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202844-12.HTMKaupunginhallitus 24.02.2020 / KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEN 19.2.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEN 19.2.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202844-11.HTMKaupunginhallitus 24.02.2020 / HALLINTOJOHTAJAN VIRANSIJAISUUSHALLINTOJOHTAJAN VIRANSIJAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202844-10.HTMKaupunginhallitus 24.02.2020 / LUPA JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMISEENLUPA JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMISEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202844-9.HTMKaupunginhallitus 24.02.2020 / KAAVOITUSKATSAUS 2019 - 2020 KAAVOITUSKATSAUS 2019 - 2020 http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202844-3.HTMKaupunginhallitus 24.02.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202844-2.HTMKaupunginhallitus 24.02.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202844-1.HTMKaupunginvaltuusto 19.02.2020 / OULAISTEN KUITU OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENOULAISTEN KUITU OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202848-4.HTMKaupunginvaltuusto 19.02.2020 / OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN OULAISTEN KUITU OY:N OULAISTEN OSUUSPANKIN MYÖNTÄMÄLLE LAINALLEOMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN OULAISTEN KUITU OY:N OULAISTEN OSUUSPANKIN MYÖNTÄMÄLLE LAINALLEhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202848-3.HTMKaupunginvaltuusto 19.02.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202848-2.HTMKaupunginvaltuusto 19.02.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202848-1.HTMKaupunginvaltuusto 19.02.2020 / LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMALASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202848-5.HTMKaupunginvaltuusto 19.02.2020 / MUUTOS 12.4.2017 HYVÄKSYTTYYN HALLINTOSÄÄNTÖÖN MUUTOS 12.4.2017 HYVÄKSYTTYYN HALLINTOSÄÄNTÖÖN http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202848-6.HTMKaupunginvaltuusto 19.02.2020 / JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN TIETOHALLINTOPÄÄLLIKÖKSIJÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN TIETOHALLINTOPÄÄLLIKÖKSIhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202848-9.HTMKaupunginvaltuusto 19.02.2020 / YLIVIESKAN SEUTUKUNNAN PURKAUTUMINENYLIVIESKAN SEUTUKUNNAN PURKAUTUMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202848-8.HTMKaupunginvaltuusto 19.02.2020 / ALOITTEET VUODELTA 2019ALOITTEET VUODELTA 2019http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202848-7.HTMKaupunginvaltuusto 19.02.2020 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202848-10.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.02.2020 / VALTUUSTOALOITE METSÄSTÄJÄTUTKINNON LISÄÄMISESTÄ KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAANVALTUUSTOALOITE METSÄSTÄJÄTUTKINNON LISÄÄMISESTÄ KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAANhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202847-7.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.02.2020 / ESIOPETUSPAIKAT 2020 - 2021ESIOPETUSPAIKAT 2020 - 2021http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202847-6.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.02.2020 / KESÄAJAN VARHAISKASVATUSMAKSUKESÄAJAN VARHAISKASVATUSMAKSUhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202847-5.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.02.2020 / YRITTÄJYYSKASVATUKSEEN LIITTYVÄ HANKEYRITTÄJYYSKASVATUKSEEN LIITTYVÄ HANKEhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202847-8.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.02.2020 / LAUKKALINNAN PÄIVÄKODIN LAAJENTAMINEN OULAISTEN VARHAISKASVATUSKESKUKSEKSILAUKKALINNAN PÄIVÄKODIN LAAJENTAMINEN OULAISTEN VARHAISKASVATUSKESKUKSEKSIhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202847-3.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.02.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202847-2.HTM