DynastyDynasty - Kokousasiathttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/TELIMET.HTMKaupunginvaltuusto 19.09.2018 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182691-15.HTMKaupunginvaltuusto 19.09.2018 / SIDONNAISUUSILMOITUKSET TIEDOKSISIDONNAISUUSILMOITUKSET TIEDOKSIhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182691-14.HTMKaupunginvaltuusto 19.09.2018 / MARJUT LEHTOSEN ERO SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTA JA UUDEN JÄSENEN VALINTAMARJUT LEHTOSEN ERO SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTA JA UUDEN JÄSENEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182691-13.HTMKaupunginvaltuusto 19.09.2018 / HALLINTOKUNTIEN LAUSUNNOT VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUKSESTAHALLINTOKUNTIEN LAUSUNNOT VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUKSESTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182691-12.HTMKaupunginvaltuusto 19.09.2018 / OULAISTEN KAUPUNGIN STRATEGIA 2018-2025OULAISTEN KAUPUNGIN STRATEGIA 2018-2025http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182691-11.HTMKaupunginvaltuusto 19.09.2018 / MUUTOKSIA 12.4.2017 HYVÄKSYTTYYN OULAISTEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖÖNMUUTOKSIA 12.4.2017 HYVÄKSYTTYYN OULAISTEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖÖNhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182691-10.HTMKaupunginvaltuusto 19.09.2018 / OULAISTEN VANHUSTYÖN OHJELMA VUOTEEN 2020OULAISTEN VANHUSTYÖN OHJELMA VUOTEEN 2020http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182691-9.HTMKaupunginvaltuusto 19.09.2018 / RAHASTON PERUSTAMINEN PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN KEHITTÄMISEENRAHASTON PERUSTAMINEN PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN KEHITTÄMISEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182691-8.HTMKaupunginvaltuusto 19.09.2018 / VUODEN 2018 TALOUSARVION TOTEUTUMA AJALLA 1.1.-31.7.2018VUODEN 2018 TALOUSARVION TOTEUTUMA AJALLA 1.1.-31.7.2018http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182691-7.HTMKaupunginvaltuusto 19.09.2018 / LAHJOITUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN VARAINHANKINTAKAMPANJAANLAHJOITUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN VARAINHANKINTAKAMPANJAANhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182691-6.HTMKaupunginvaltuusto 19.09.2018 / MÄÄRÄRAHAMUUTOKSIA KUNTATEKNIIKAN INVESTOINTIOSAANMÄÄRÄRAHAMUUTOKSIA KUNTATEKNIIKAN INVESTOINTIOSAANhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182691-5.HTMKaupunginvaltuusto 19.09.2018 / LISÄMÄÄRÄRAHA VANHAN UIMAHALLIN PURKAMISEENLISÄMÄÄRÄRAHA VANHAN UIMAHALLIN PURKAMISEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182691-4.HTMKaupunginvaltuusto 19.09.2018 / VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTTAMINEN PAIKALLISEN TULOKSELLISUUSERÄN PERUSTEELLAVUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTTAMINEN PAIKALLISEN TULOKSELLISUUSERÄN PERUSTEELLAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182691-3.HTMKaupunginvaltuusto 19.09.2018 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182691-2.HTMKaupunginvaltuusto 19.09.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182691-1.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.09.2018 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINENKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182712-9.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.09.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182712-1.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.09.2018 / LAUKKALINNAN PÄIVÄKODIN JOHTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN HALLINNOLLISEKSI JOHTAJAN VIRAKSILAUKKALINNAN PÄIVÄKODIN JOHTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN HALLINNOLLISEKSI JOHTAJAN VIRAKSIhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182712-3.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.09.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182712-2.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.09.2018 / TALOUSARVION TOTEUMA AJALTA 1.1. - 31.8.2018TALOUSARVION TOTEUMA AJALTA 1.1. - 31.8.2018http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182712-5.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.09.2018 / KULTTUURIPALVELUJEN OHJELMAN 2018 - 2020 HYVÄKSYMINENKULTTUURIPALVELUJEN OHJELMAN 2018 - 2020 HYVÄKSYMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182712-4.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.09.2018 / TALOUSARVION ALUSTAVA RAAMI JA INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2019TALOUSARVION ALUSTAVA RAAMI JA INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2019http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182712-6.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.09.2018 / SIVISTYSTOIMEN PALVELINRATKAISU VUODELLE 2019SIVISTYSTOIMEN PALVELINRATKAISU VUODELLE 2019http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182712-7.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.09.2018 / KANNUSTUSAPURAHAHAKEMUSKANNUSTUSAPURAHAHAKEMUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182712-8.HTMTarkastuslautakunta 17.09.2018 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182716-9.HTMTarkastuslautakunta 17.09.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182716-8.HTMTarkastuslautakunta 17.09.2018 / TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA 2017-2018 JA TYÖOHJELMA 2018TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA 2017-2018 JA TYÖOHJELMA 2018http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182716-7.HTMTarkastuslautakunta 17.09.2018 / VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUSVUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182716-6.HTMTarkastuslautakunta 17.09.2018 / SIDONNAISUUSILMOITUKSET JA SIDONNAISUUSREKISTERISIDONNAISUUSILMOITUKSET JA SIDONNAISUUSREKISTERIhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182716-5.HTMTarkastuslautakunta 17.09.2018 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2020 JA TYÖOHJELMA VUODELLE 2018TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2020 JA TYÖOHJELMA VUODELLE 2018http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182716-4.HTM