DynastyDynasty - Kokousasiathttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/TELIMET.HTMTekninen lautakunta 26.02.2018 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182659-11.HTMTekninen lautakunta 26.02.2018 / AJANKOHTAISTA JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖMAATAJANKOHTAISTA JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖMAAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182659-10.HTMTekninen lautakunta 26.02.2018 / MAANTIE 7890 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KT 86 - MATOSAARENTIEN TIESUUNNITELMAN KIERTOTIEN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLEMAANTIE 7890 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KT 86 - MATOSAARENTIEN TIESUUNNITELMAN KIERTOTIEN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLEhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182659-9.HTMTekninen lautakunta 26.02.2018 / KAAVOITUSKATSAUS 2017 - 2018KAAVOITUSKATSAUS 2017 - 2018http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182659-8.HTMTekninen lautakunta 26.02.2018 / VALTUUSTOALOITE MINIMISUOJAETÄISYYDEKSI TUULIVOIMALOIDEN JA ASUTUKSEN VÄLILLEVALTUUSTOALOITE MINIMISUOJAETÄISYYDEKSI TUULIVOIMALOIDEN JA ASUTUKSEN VÄLILLEhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182659-7.HTMTekninen lautakunta 26.02.2018 / URHEILUKENTÄN PERUSKORJAUKSEN JA UUDEN HUOLTO- JA VARASTORAKENNUKSEN RAKENNUSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINENURHEILUKENTÄN PERUSKORJAUKSEN JA UUDEN HUOLTO- JA VARASTORAKENNUKSEN RAKENNUSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182659-6.HTMTekninen lautakunta 26.02.2018 / VIEMÄRILIIKELAITOKSEN VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN, RAHOITUSLASKELMAN JA TASEEN HYVÄKSYMINENVIEMÄRILIIKELAITOKSEN VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN, RAHOITUSLASKELMAN JA TASEEN HYVÄKSYMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182659-5.HTMTekninen lautakunta 26.02.2018 / VUODEN 2017 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN HYVÄKSYMINENVUODEN 2017 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN HYVÄKSYMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182659-4.HTMTekninen lautakunta 26.02.2018 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TAMMIKUULTA 2018VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TAMMIKUULTA 2018http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182659-3.HTMTekninen lautakunta 26.02.2018 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182659-2.HTMTekninen lautakunta 26.02.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182659-1.HTMKaupunginhallitus 19.02.2018 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182664-9.HTMKaupunginhallitus 19.02.2018 / TIEDOKSISAATETTAVAT PÖYTÄKIRJATTIEDOKSISAATETTAVAT PÖYTÄKIRJAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182664-8.HTMKaupunginhallitus 19.02.2018 / TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAKIRJATTIEDOKSISAATETTAVAT ASIAKIRJAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182664-7.HTMKaupunginhallitus 19.02.2018 / A-KLINIKAN SAIRAANHOITAJAN TOIMEN VAKINAISTAMINENA-KLINIKAN SAIRAANHOITAJAN TOIMEN VAKINAISTAMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182664-6.HTMKaupunginhallitus 19.02.2018 / LISÄMÄÄRÄRAHA KAUPUNGIN MARKKINOINTIINLISÄMÄÄRÄRAHA KAUPUNGIN MARKKINOINTIINhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182664-5.HTMKaupunginhallitus 19.02.2018 / LISÄMÄÄRÄRAHAT VUODEN 2018 TALOUSARVIOON VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSISTA SAAVUTETUN NEUVOTTELUTULOKSEN PERUSTEELLALISÄMÄÄRÄRAHAT VUODEN 2018 TALOUSARVIOON VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSISTA SAAVUTETUN NEUVOTTELUTULOKSEN PERUSTEELLAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182664-4.HTMKaupunginhallitus 19.02.2018 / VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTTAMINEN PIENENTYNEEN VALTIONOSUUDEN PERUSTEELLAVUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTTAMINEN PIENENTYNEEN VALTIONOSUUDEN PERUSTEELLAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182664-3.HTMKaupunginhallitus 19.02.2018 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182664-2.HTMKaupunginhallitus 19.02.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182664-1.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 14.02.2018 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINENKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182663-12.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 14.02.2018 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAKIRJATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAKIRJAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182663-11.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 14.02.2018 / OULAISTEN YLÄKOULUN VALINNAISAINEETOULAISTEN YLÄKOULUN VALINNAISAINEEThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182663-10.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 14.02.2018 / JUHO OKSAN KOULUN REHTORIN VIRKAJUHO OKSAN KOULUN REHTORIN VIRKAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182663-9.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 14.02.2018 / UIMAHALLIN LIPUN HINNAN ALENNUSEDUN KÄYTÖN KORJAUSPYYNTÖUIMAHALLIN LIPUN HINNAN ALENNUSEDUN KÄYTÖN KORJAUSPYYNTÖhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182663-4.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 14.02.2018 / SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUSARVION JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMAT VUODELTA 2017SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUSARVION JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMAT VUODELTA 2017http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182663-3.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 14.02.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182663-2.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 14.02.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182663-1.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 14.02.2018 / AVUSTUSOHJEISTUKSEN SUUNTAVIIVATAVUSTUSOHJEISTUKSEN SUUNTAVIIVAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182663-5.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 14.02.2018 / ALAKOULUJEN ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET UUDELLEEN ARVIOITAVAKSI ALOITEALAKOULUJEN ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET UUDELLEEN ARVIOITAVAKSI ALOITEhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20182663-6.HTM