DynastyDynasty - Kokousasiathttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/TELIMET.HTMTarkastuslautakunta 01.02.2022 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223075-6.HTMTarkastuslautakunta 01.02.2022 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223075-7.HTMTarkastuslautakunta 01.02.2022 / ASIALISTAN HYVÄKSYMINENASIALISTAN HYVÄKSYMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223075-2.HTMTarkastuslautakunta 01.02.2022 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223075-1.HTMTarkastuslautakunta 01.02.2022 / INFORMAATIOT AJANKOHTAISISTA ASIOISTAINFORMAATIOT AJANKOHTAISISTA ASIOISTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223075-4.HTMTarkastuslautakunta 01.02.2022 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223075-3.HTMTarkastuslautakunta 01.02.2022 / DYNASTYN ASIAKIRJAHALLINNON KÄYTTÖOIKEUDETDYNASTYN ASIAKIRJAHALLINNON KÄYTTÖOIKEUDEThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223075-5.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-15.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAKIRJATTIEDOKSISAATETTAVAT ASIAKIRJAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-14.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / LAUTAKUNTIEN, JAOSTON JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSETLAUTAKUNTIEN, JAOSTON JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSEThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-13.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / OULAISTEN KAUPUNGIN TYÖHYVINVOINTIKYSELY 2021OULAISTEN KAUPUNGIN TYÖHYVINVOINTIKYSELY 2021http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-12.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / ALOITTEET VUODELTA 2021ALOITTEET VUODELTA 2021http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-11.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUIDEN OHJAUSRYHMÄÄNEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUIDEN OHJAUSRYHMÄÄNhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-10.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / KYLIEN MAISEMAHELMET HANKE 2022-2024KYLIEN MAISEMAHELMET HANKE 2022-2024http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-9.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / AIESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN OULAISTEN KAUPUNGIN JA PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN VÄLILLE PIMA-ALUEEN TUTKIMUSTA VARTENAIESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN OULAISTEN KAUPUNGIN JA PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN VÄLILLE PIMA-ALUEEN TUTKIMUSTA VARTENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-8.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN PERUSTETTAVAN YHTIÖN OULAISTEN PADEL OY:N KANSSA JA MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN MÄÄRÄALALLE POHJATÖIDEN TEKEMISEENMAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN PERUSTETTAVAN YHTIÖN OULAISTEN PADEL OY:N KANSSA JA MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN MÄÄRÄALALLE POHJATÖIDEN TEKEMISEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-7.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / MÄÄRÄALAKAUPAN HYVÄKSYMINEN OULAISTEN KAUPUNGIN JA ASUNTO-OSUUSKUNTA OULAISTEN SENIORIYKKÖSEN VÄLILLÄMÄÄRÄALAKAUPAN HYVÄKSYMINEN OULAISTEN KAUPUNGIN JA ASUNTO-OSUUSKUNTA OULAISTEN SENIORIYKKÖSEN VÄLILLÄhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-6.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-5.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / VUODELLE 2022 VAHVISTETTU VALTIONOSUUSVUODELLE 2022 VAHVISTETTU VALTIONOSUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-4.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / OULAISTEN VPK RY:N TIEDONANTOOULAISTEN VPK RY:N TIEDONANTOhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-3.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-2.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-1.HTMElinvoimalautakunta 27.01.2022 / ELINKEINOTOIMEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022ELINKEINOTOIMEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223073-4.HTMElinvoimalautakunta 27.01.2022 / ELINKEINOTOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOTEUMA v. 2021 - 2024ELINKEINOTOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOTEUMA v. 2021 - 2024http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223073-5.HTMElinvoimalautakunta 27.01.2022 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN , OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN , OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223073-7.HTMElinvoimalautakunta 27.01.2022 / MUUT TIEDOKSISAATETTAVAT ASIATMUUT TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223073-6.HTMElinvoimalautakunta 27.01.2022 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223073-1.HTMElinvoimalautakunta 27.01.2022 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223073-2.HTMElinvoimalautakunta 27.01.2022 / SISÄISEN VALVONNAN RAPORTTI 2021SISÄISEN VALVONNAN RAPORTTI 2021http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223073-3.HTMKeskusvaalilautakunta 26.01.2022 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223050-4.HTM