DynastyDynasty - Kokousasiathttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/TELIMET.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / OULAISTEN KAUPUNGIN TYÖHYVINVOINTIKYSELY 2020OULAISTEN KAUPUNGIN TYÖHYVINVOINTIKYSELY 2020http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202884-13.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN LOMAUTUSTEN PERUMINENJOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN LOMAUTUSTEN PERUMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202884-12.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / OULAISTEN AMIRAALI OY:N ASUKASVALINTOJEN VALVONTAOULAISTEN AMIRAALI OY:N ASUKASVALINTOJEN VALVONTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202884-14.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAKIRJATTIEDOKSISAATETTAVAT ASIAKIRJAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202884-15.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / OULAISTEN KAUPUNGIN PERUSTAJAJÄSENYYS PERUSTETTAVASSA KANTATIE 86/63 VAIKUTUSALUEEN KEHITYSYHDISTYKSESSÄOULAISTEN KAUPUNGIN PERUSTAJAJÄSENYYS PERUSTETTAVASSA KANTATIE 86/63 VAIKUTUSALUEEN KEHITYSYHDISTYKSESSÄhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202884-7.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / VATTENFALL-PUITESOPIMUKSEN 2021-2030 HYVÄKSYMINEN JA EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PUITESOPIMUKSEN SEURANTARYHMÄÄNVATTENFALL-PUITESOPIMUKSEN 2021-2030 HYVÄKSYMINEN JA EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PUITESOPIMUKSEN SEURANTARYHMÄÄNhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202884-6.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / LAUSUNTO YLIVIESKAN KAUPUNGIN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN 2030 MUUTOKSESTA TAANILAN ALUEELLALAUSUNTO YLIVIESKAN KAUPUNGIN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN 2030 MUUTOKSESTA TAANILAN ALUEELLAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202884-5.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / LUPA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMISEENLUPA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMISEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202884-4.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / LUPA SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN AKUUTTIOSASTOLLE LUPA SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN AKUUTTIOSASTOLLE http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202884-3.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202884-2.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202884-1.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / POPSOTE -HANKKEEN TILANNEKATSAUS 17.6.2020 JA ALUEELLINEN ORGANISOITUMINENPOPSOTE -HANKKEEN TILANNEKATSAUS 17.6.2020 JA ALUEELLINEN ORGANISOITUMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202884-8.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / TAHTOTILASTA TULOKSEEN -HANKETAHTOTILASTA TULOKSEEN -HANKEhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202884-9.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / HUOMISEN METSÄNOMISTAJA -HANKEHUOMISEN METSÄNOMISTAJA -HANKEhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202884-10.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / ÄÄNESTYSALUEJAKOÄÄNESTYSALUEJAKOhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202884-11.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202884-17.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / TIEDOKSISAATETTAVAT PÖYTÄKIRJATTIEDOKSISAATETTAVAT PÖYTÄKIRJAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202884-16.HTMTekninen lautakunta 16.06.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202888-1.HTMTekninen lautakunta 16.06.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TOUKOKUULTA 2020VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TOUKOKUULTA 2020http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202888-3.HTMTekninen lautakunta 16.06.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202888-2.HTMTekninen lautakunta 16.06.2020 / MAANMITTAUSINSINÖÖRIN VIRAN TÄYTTÄMINENMAANMITTAUSINSINÖÖRIN VIRAN TÄYTTÄMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202888-5.HTMTekninen lautakunta 16.06.2020 / TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN VAKUUKSIEN TARKASTUSTEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN VAKUUKSIEN TARKASTUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202888-4.HTMTekninen lautakunta 16.06.2020 / YÖAIKAISEN LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN TOHOLAN KAUPUNGINOSASSAYÖAIKAISEN LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN TOHOLAN KAUPUNGINOSASSAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202888-6.HTMTekninen lautakunta 16.06.2020 / KADUNPITOPÄÄTÖS KOSKIEN VALAJANTIEN JATKETTAKADUNPITOPÄÄTÖS KOSKIEN VALAJANTIEN JATKETTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202888-7.HTMTekninen lautakunta 16.06.2020 / AJANKOHTAISTA JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖMAATAJANKOHTAISTA JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖMAAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202888-8.HTMTekninen lautakunta 16.06.2020 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202888-9.HTMKaupunginhallitus 15.06.2020 / KUNNAN EDUSTAJAN JA LÄÄKÄRIN NIMEÄMINEN KUTSUNTATILAISUUTEEN VUONNA 2020KUNNAN EDUSTAJAN JA LÄÄKÄRIN NIMEÄMINEN KUTSUNTATILAISUUTEEN VUONNA 2020http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202883-16.HTMKaupunginhallitus 15.06.2020 / HAKEMUS TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUUNHAKEMUS TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUUNhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202883-14.HTMKaupunginhallitus 15.06.2020 / OULAINEN MENESTYI SUOMEN YRITTÄJIEN KUNTABAROMETRISSAOULAINEN MENESTYI SUOMEN YRITTÄJIEN KUNTABAROMETRISSAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202883-15.HTMKaupunginhallitus 15.06.2020 / LUPA PALKKASIHTEERIN TOIMEN TÄYTTÄMISEENLUPA PALKKASIHTEERIN TOIMEN TÄYTTÄMISEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20202883-13.HTM