DynastyDynasty - Kokousasiathttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/TELIMET.HTMValvonta- ja lupalautakunta 03.02.2022 / VUODEN 2021 TALOUSSEURANTA, TOIMINTAKERTOMUS JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINENVUODEN 2021 TALOUSSEURANTA, TOIMINTAKERTOMUS JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223069-3.HTMValvonta- ja lupalautakunta 03.02.2022 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223069-2.HTMValvonta- ja lupalautakunta 03.02.2022 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223069-1.HTMValvonta- ja lupalautakunta 03.02.2022 / MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖNSUOJELULAKIEN MUKAINEN YHTEISKÄSITTELYLUPA, KULJETUSPOLAR OY, OTTAMISALUE KARAHKAMAA-AINES- JA YMPÄRISTÖNSUOJELULAKIEN MUKAINEN YHTEISKÄSITTELYLUPA, KULJETUSPOLAR OY, OTTAMISALUE KARAHKAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223069-7.HTMValvonta- ja lupalautakunta 03.02.2022 / MAA-AINESLUPIEN JA YMPÄRISTÖLUPIEN VAKUUKSIEN TARKASTUSMAA-AINESLUPIEN JA YMPÄRISTÖLUPIEN VAKUUKSIEN TARKASTUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223069-6.HTMValvonta- ja lupalautakunta 03.02.2022 / VALVONTA- JA LUPALAUTAKUNNAN ASIATARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT VUODELLE 2022VALVONTA- JA LUPALAUTAKUNNAN ASIATARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT VUODELLE 2022http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223069-5.HTMValvonta- ja lupalautakunta 03.02.2022 / VALVONTA- JA LUPALAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022VALVONTA- JA LUPALAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223069-4.HTMValvonta- ja lupalautakunta 03.02.2022 / MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖNSUOJELULAKIEN MUKAINEN YHTEISKÄSITTELYLUPA, KULJETUSPOLAR OY, OTTAMISALUE KALLIOPIESKO MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖNSUOJELULAKIEN MUKAINEN YHTEISKÄSITTELYLUPA, KULJETUSPOLAR OY, OTTAMISALUE KALLIOPIESKO http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223069-8.HTMValvonta- ja lupalautakunta 03.02.2022 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223069-12.HTMValvonta- ja lupalautakunta 03.02.2022 / AJANKOHTAISET JA MUUT ASIATAJANKOHTAISET JA MUUT ASIAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223069-11.HTMValvonta- ja lupalautakunta 03.02.2022 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAKIRJATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAKIRJAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223069-10.HTMValvonta- ja lupalautakunta 03.02.2022 / TIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSETTIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223069-9.HTMTarkastuslautakunta 01.02.2022 / DYNASTYN ASIAKIRJAHALLINNON KÄYTTÖOIKEUDETDYNASTYN ASIAKIRJAHALLINNON KÄYTTÖOIKEUDEThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223075-5.HTMTarkastuslautakunta 01.02.2022 / INFORMAATIOT AJANKOHTAISISTA ASIOISTAINFORMAATIOT AJANKOHTAISISTA ASIOISTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223075-4.HTMTarkastuslautakunta 01.02.2022 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223075-3.HTMTarkastuslautakunta 01.02.2022 / ASIALISTAN HYVÄKSYMINENASIALISTAN HYVÄKSYMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223075-2.HTMTarkastuslautakunta 01.02.2022 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223075-1.HTMTarkastuslautakunta 01.02.2022 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223075-7.HTMTarkastuslautakunta 01.02.2022 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223075-6.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / AIESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN OULAISTEN KAUPUNGIN JA PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN VÄLILLE PIMA-ALUEEN TUTKIMUSTA VARTENAIESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN OULAISTEN KAUPUNGIN JA PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN VÄLILLE PIMA-ALUEEN TUTKIMUSTA VARTENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-8.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / KYLIEN MAISEMAHELMET HANKE 2022-2024KYLIEN MAISEMAHELMET HANKE 2022-2024http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-9.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUIDEN OHJAUSRYHMÄÄNEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUIDEN OHJAUSRYHMÄÄNhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-10.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN PERUSTETTAVAN YHTIÖN OULAISTEN PADEL OY:N KANSSA JA MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN MÄÄRÄALALLE POHJATÖIDEN TEKEMISEENMAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN PERUSTETTAVAN YHTIÖN OULAISTEN PADEL OY:N KANSSA JA MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN MÄÄRÄALALLE POHJATÖIDEN TEKEMISEENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-7.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / MÄÄRÄALAKAUPAN HYVÄKSYMINEN OULAISTEN KAUPUNGIN JA ASUNTO-OSUUSKUNTA OULAISTEN SENIORIYKKÖSEN VÄLILLÄMÄÄRÄALAKAUPAN HYVÄKSYMINEN OULAISTEN KAUPUNGIN JA ASUNTO-OSUUSKUNTA OULAISTEN SENIORIYKKÖSEN VÄLILLÄhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-6.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-5.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / VUODELLE 2022 VAHVISTETTU VALTIONOSUUSVUODELLE 2022 VAHVISTETTU VALTIONOSUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-4.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / OULAISTEN VPK RY:N TIEDONANTOOULAISTEN VPK RY:N TIEDONANTOhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-3.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-2.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-1.HTMKaupunginhallitus 31.01.2022 / LAUTAKUNTIEN, JAOSTON JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSETLAUTAKUNTIEN, JAOSTON JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSEThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20223070-14.HTM