DynastyDynasty - Kokousasiathttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/TELIMET.HTMTekninen lautakunta 05.05.2021 / HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINENHYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212986-9.HTMTekninen lautakunta 05.05.2021 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212986-17.HTMTekninen lautakunta 05.05.2021 / AJANKOHTAISTA JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖMAATAJANKOHTAISTA JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖMAAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212986-16.HTMTekninen lautakunta 05.05.2021 / TUULIVOIMAKAAVOITUSPERIAATTEET OULAISTEN KAUPUNGIN ALUEELLATUULIVOIMAKAAVOITUSPERIAATTEET OULAISTEN KAUPUNGIN ALUEELLAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212986-14.HTMTekninen lautakunta 05.05.2021 / TEKNISEN KESKUKSEN INVESTOINTIEN RAKENNUS- JA TAKUUAJAN VAKUUKSIEN TARKISTUSTEKNISEN KESKUKSEN INVESTOINTIEN RAKENNUS- JA TAKUUAJAN VAKUUKSIEN TARKISTUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212986-13.HTMTekninen lautakunta 05.05.2021 / HANKINTAPÄÄTÖS TYÖKONEIDEN HANKINTAA KULJETTAJINEEN KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSAHANKINTAPÄÄTÖS TYÖKONEIDEN HANKINTAA KULJETTAJINEEN KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212986-12.HTMTekninen lautakunta 05.05.2021 / KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖLUPA-ANOMUSKIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖLUPA-ANOMUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212986-11.HTMTekninen lautakunta 05.05.2021 / MUUTOKSIA VUODEN 2021 INVESTOINTIOHJELMAANMUUTOKSIA VUODEN 2021 INVESTOINTIOHJELMAANhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212986-10.HTMTekninen lautakunta 05.05.2021 / OULAISTEN KAUPUNGIN JA TUULIVOIMAYHTIÖ HAUTAKANGAS WIND OY:N VÄLISEN KAAVOISTUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINENOULAISTEN KAUPUNGIN JA TUULIVOIMAYHTIÖ HAUTAKANGAS WIND OY:N VÄLISEN KAAVOISTUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212986-15.HTMTekninen lautakunta 05.05.2021 / VIEMÄRILIIKELAITOKSEN MAKSUTAKSOJEN PÄIVITTÄMINENVIEMÄRILIIKELAITOKSEN MAKSUTAKSOJEN PÄIVITTÄMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212986-7.HTMTekninen lautakunta 05.05.2021 / JÄTEVEDENPUHDISTAMON UUSIMISTAVASTA PÄÄTTÄMINENJÄTEVEDENPUHDISTAMON UUSIMISTAVASTA PÄÄTTÄMINENhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212986-8.HTMTekninen lautakunta 05.05.2021 / RAKENTAMISAVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN PERUSKORJAUKSIINRAKENTAMISAVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN PERUSKORJAUKSIINhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212986-3.HTMTekninen lautakunta 05.05.2021 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212986-2.HTMTekninen lautakunta 05.05.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212986-1.HTMTekninen lautakunta 05.05.2021 / OIKAISUVAATIMUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN 8.4.2021 § 35OIKAISUVAATIMUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN 8.4.2021 § 35http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212986-4.HTMTekninen lautakunta 05.05.2021 / VIEMÄRILIIKELAITOKSEN TALOUSARVION TOTEUMA 1.1.-31.3.2021VIEMÄRILIIKELAITOKSEN TALOUSARVION TOTEUMA 1.1.-31.3.2021http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212986-6.HTMTekninen lautakunta 05.05.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET HUHTIKUULTA 2021VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET HUHTIKUULTA 2021http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212986-5.HTMValvonta- ja lupalautakunta 29.04.2021 / TIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSETTIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212984-8.HTMValvonta- ja lupalautakunta 29.04.2021 / AJANKOHTAISET JA MUUT ASIATAJANKOHTAISET JA MUUT ASIAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212984-7.HTMValvonta- ja lupalautakunta 29.04.2021 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212984-10.HTMValvonta- ja lupalautakunta 29.04.2021 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAKIRJATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAKIRJAThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212984-9.HTMValvonta- ja lupalautakunta 29.04.2021 / VASTINE YKSITYISHENKILÖN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖKSESTÄ (KANTELEEN VOIMA OY:N YMPÄRISTÖLUPA)VASTINE YKSITYISHENKILÖN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖKSESTÄ (KANTELEEN VOIMA OY:N YMPÄRISTÖLUPA)http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212984-5.HTMValvonta- ja lupalautakunta 29.04.2021 / YMPÄRISTÖKATSELMUS VUONNA 2021YMPÄRISTÖKATSELMUS VUONNA 2021http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212984-6.HTMValvonta- ja lupalautakunta 29.04.2021 / PÄÄTÖS HALLINTOPAKON (TEETTÄMISUHKA) ASETTAMISESTA ROSKAANTUNEEN KIINTEISTÖN SIIVOAMISEKSI PÄÄTÖS HALLINTOPAKON (TEETTÄMISUHKA) ASETTAMISESTA ROSKAANTUNEEN KIINTEISTÖN SIIVOAMISEKSI http://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212984-4.HTMValvonta- ja lupalautakunta 29.04.2021 / ILMAJOHDON PYSYTTÄMISLUPAHAKEMUS ELENIA VERKKO OYJILMAJOHDON PYSYTTÄMISLUPAHAKEMUS ELENIA VERKKO OYJhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212984-3.HTMValvonta- ja lupalautakunta 29.04.2021 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212984-2.HTMValvonta- ja lupalautakunta 29.04.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212984-1.HTMKaupunginvaltuusto 28.04.2021 / KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN PÄTEVYYSVAATIMUKSETKAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN PÄTEVYYSVAATIMUKSEThttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212983-3.HTMKaupunginvaltuusto 28.04.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212983-1.HTMKaupunginvaltuusto 28.04.2021 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://julkaisu.oulainen.fi:80/kokous/20212983-2.HTM