Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oulaisten kaupunki

RSS-linkki

http://julkaisu.oulainen.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/19

Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen Oulaisissa

Oulaisten kaupungin valvonta- ja lupalautakunta on päättänyt (12.3.2020 § 23) käynnistää kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten laatimisen.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan ympäristönsuojelumääräykset voivat koskea :

  1. toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia;
  2. erityisen häiritsevän ja tilapäisen melun ja tärinän torjuntaa;
  3. toimintojen sijoittumisen  ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella;
  4. sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jätteiden johtaminen maahan, vesistöön tai ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;
  5. sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan;
  6. valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;
  7. vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.

Ympäristönsuojelumääräysten antaja on kaupunki. Ympäristönsuojelumääräykset ovat voimaan tultuaan sitovia ja kaikkia kaupungin yksilöitä ja yhteisöjä velvoittavia.

Ympäristönsuojelumääräysten laatimisessa kuullaan kaupunkilaisia, toiminnanharjoittajia ja muita viranomaisia. Ehdotus Oulaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi tulee nähtäville myöhemmin keväällä, jolloin siitä voi esittää mielipiteensä.

Lisätiedot: Laura Liuska, ympäristötarkastaja, puh. 044 4793 233

Julkaistu: 17.03.2020 15.55


Lisätietoja Kirjaamo
Oulaistenkatu 12
86300 Oulainen
p. 08-47931 (vaihde ma-pe 9-11 ja 12-15)