Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oulaisten kaupunki

RSS-linkki

http://julkaisu.oulainen.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2019/3

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Kuljetuspolar Oy

Kuljetuspolar Oy on toimittanut 25.10.2018 Oulaisten kaupungin valvonta- ja lupalautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) 47a §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4a §:n mukaiset maa-aines- ja ympäristölupahakemukset. Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiselle, kallion louhinnalle ja louheen murskaukselle ja puhtaiden ylijäämämaiden maankaatopaikalle sekä maanrakennuksen yhteydessä syntyvän kanto- ja puujätteen vastaanottamiselle maankaatopaikalle.

Toiminta sijoittuu Oulaisten keskustaajamasta noin 5 km etelään Näkötorninkallio-nimiselle alueelle hakijan omistamille kiinteistöille Polarkallio (kiint.tunnus 563-402-11-212), määräalalle tilasta Näkötornin kallio (563-402-11-208-M602) ja määräalalle tilasta Uusikangas (563-402-11-187-M608). Suunnitelma-alueen pinta-ala on noin 12,75 hehtaaria, joka jakaantuu noin 3,33 ha suuruiseen maa-ainesten ottamisalueen sekä noin 5,60 ha maankaatopaikan kesken sekä tukitoimintojen alueisiin. Maa-ainesten oton kokonaismäärä on 245 000 m3ktd (noin 635 000 tonnia). Lisäksi laitosalueelle on tarkoitus läjittää maanrakennustoiminnassa syntyneitä puhtaita ylijäämämaita yhteensä noin 250 000 m3itd (noin 400 000 tn). Läjitettävien maa-aineksien vuotuinen määrä on noin 40 000 tn. Maankaatopaikalle vuosittain sijoitettavien puuaineksien (kantojäte, risut ja oksat) määräksi on arvioitu noin 150 m3itd. Hakemuksessa on esitetty toiminnalle seuraavia toiminta-aikoja: louhinta ja murskaus arkisin ma-pe klo 6:00-22:00 sekä läjitys arkisin ma-pe klo 7:00-22:00. Läjityksestä on arvioitu aiheutuvan melu- ja tärinähaittaa noin 30 työpäivän ajan vuodessa. Maa-aineksen ottaminen, murskaus sekä maankaatopaikkatoimintaa koskevat tiedot on esitetty lupahakemuksessa ja maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. Lupaa haetaan kymmenelle (10) vuodelle.

Suunnitelma-alueelle on myönnetty 10 vuodeksi maa-aineslupa 12.5.2009 kalliokiviaineksen kokonaisottomäärälle 95 000 m3ktd. Luvan viimeinen voimassaolopäivä on 12.5.2019. Lisäksi hakijalla on alueelle 31.12.2024 saakka voimassa oleva ympäristölupa kallion louhinnalle, louheen murskaukselle ja puhtaiden ylijäämämaiden maankaatopaikalle. Lisäksi määräalalla tilasta Näkötornin kallio (563-402-11-208-M602) on vielä toistaiseksi toisen yhtiön hallussa oleva ympäristölupa betonijätteen vastaanottamiselle ja käsittelyyn, josta nyt haettavalle suunnitelma-alueelle on sijoittunut puujätteen varastointialue sekä puhtaiden maa-ainesten läjitystä.

Lähin asuinkiinteistö on n. 550 metrin etäisyydellä maa-ainesten ottamisalueesta ja n. 390 metrin etäisyydellä läjitysalueesta. Ympäröivä alue on metsätalouskäytössä. Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta.

Lupahakemusasiakirjat ovat julkisesti nähtävänä 15.1.-14.2.2019 Oulaisten kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla sekä kaupungintalolla ilmoitustaulun hoitajan huoneessa (ma-pe klo 9:00-15:00), os. Oulaistenkatu 12, 86300 Oulainen. Hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee jättää 14.2.2019 kello 16 mennessä Oulaisten kaupungin valvonta- ja lupalautakunnalle, os. Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen. Kirjelmän voi toimittaa myös sähköpostilla kaupunki@oulainen.fi

Lisätietoja asiasta antaa ympäristösihteeri, puh. 0444793233 tai henna.ollakka@oulainen.fi

Lähettäjä: Ympäristösihteeri
Julkaistu: 15.01.2019 08.50Lisätietoja Kirjaamo
Oulaistenkatu 12
86300 Oulainen
p. 08-47931 (vaihde ma-pe 9-11 ja 12-15)